Základná škola Vrbnica 20

Prihlásenie

Kontakt

Meno školy: Základná škola Vrbnica 20
Email školy: riaditel.zsvrbnica@gmail.com
Telefón: +421918477428
Adresa školy: Vrbnica č. 20, 072 16 p. Hatalov okr. Michalovce