Základná škola Vrbnica 20

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
1.ročník A Triedny učiteľ Mgr. Adela Veligdanová
1.ročník B Triedny učiteľ Mgr. Pavol Skyba
2.ročník Triedny učiteľ Ing. Anna Hrešanová
3.ročník Triedny učiteľ Mgr. Alena Farkašová
4.ročník Triedny učiteľ Mgr. Monika Adamčíková

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017