Základná škola Vrbnica 20

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Monika Adamčíková AM Učiteľka
 
 
Bc. Ivana Andrašová AI Vychovávateľka
ivka.andrasova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Alena Farkašová AF Učiteľka
farkasova30@gmail.com
 
 
Ing. Anna Hrešanová HA Učiteľka
a.hresanova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Kaplárová KM Vychovávateľka
 
 
Mgr. Pavol Skyba SP Učiteľ
riaditel@zsvrbnica.edu.sk
 
 
Mgr. Adela Veligdanová VA Učiteľka
a.veligdanova@centrum.sk

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018