Základná škola Vrbnica 20

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
1.A ročník Triedny učiteľ Mgr. Adela Veligdanová
1.B ročník Triedny učiteľ Mgr. Pavol Skyba
2.ročník Triedny učiteľ Mgr. Monika Adamčíková
3.ročník Triedny učiteľ Ing. Anna Hrešanová
4.ročník Triedny učiteľ Mgr. Alena Farkašová

© aScAgenda 2018.0.1094 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2018