Základná škola Vrbnica 20

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
1.roč.A Triedny učiteľ Mgr. Adela Veligdanová
1.roč.B Triedny učiteľ Mgr. Pavol Skyba
2.ročník Triedny učiteľ Mgr. Monika Adamčíková
3.roč. Triedny učiteľ Mgr. Alena Farkašová
4.roč. Triedny učiteľ Ing. Anna Hrešanová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.12.2018