Základná škola Vrbnica 20

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
1.roč.A Triedny učiteľ Mgr. Adela Veligdanová
2.ročník Triedny učiteľ Mgr. Monika Kaplárová
3.roč. Triedny učiteľ Mgr. Alena Farkašová
1.roč.B Triedny učiteľ Mgr. Pavol Skyba
4.roč. Triedny učiteľ Ing. Anna Hrešanová

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.10.2018