Základná škola Vrbnica 20

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Monika Adamčíková AM Triedna učiteľka: 2.ročník
Vedie krúžok: Krúžok šikovných detí
 
 
Bc. Ivana Andrašová AI Vychovávateľka
ivka.andrasova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Alena Farkašová AF Triedna učiteľka: 4.ročník
farkasova30@gmail.com
 
 
Ing. Anna Hrešanová HA Triedna učiteľka: 3.ročník
Vedie krúžok: Počítačový
a.hresanova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Kaplárová KM Vychovávateľka
 
 
Mgr. Pavol Skyba SP Triedny učiteľ: 1.B ročník
Vedie krúžok: Minifutbalový
riaditel@zsvrbnica.edu.sk
 
 
Mgr. Adela Veligdanová VA Triedna učiteľka: 1.A ročník
Vedie krúžok: Čitateľský
a.veligdanova@centrum.sk

© aScAgenda 2018.0.1094 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2018