• Deň detí

    • 1. 6. 2021
    • Všetkým našim detičkám ZŠ Vrbnica prajeme krásny Deň detí. Kolektív ZŠ

    • Dištančné vyučovanie

    • 11. 1. 2021
    • Vzhľadom na to, že školy sú od 11.1. zatvorené aj pre 1. stupeň ZŠ, prechádzajú aj žiaci prvého stupňa na dištančné vyučovanie.

     Viac v záložke Materiál na výučbu 2020/2021.

   • 5.10. Svetový deň učiteľov
   • Jesenná aktivita s 1.A
    • Jesenná aktivita s 1.A

    • 1. 10. 2020
    • Vždy na jeseň sa veľmi tešíme na prechádzky prírodou. Je krásne pestrá a hlavne sa počas prechádzky dá nazbierať kopec kreatívneho materiálu na tvorenie. No a gaštany patria neodmysliteľne k najobľúbenejším plodom, s ktorými sa dá doslova čarovať.

     Dnešná prechádzka bola spojená so zberom týchto hnedých guličiek jesene. My sme si z gaštankov vyrobili krásnych slimáčikov, na ktoré nám postačil gaštan a farebná plastelína.

     Myslím, že sa vydarili. Posúďte sami.

   • Medzinárodný deň Rómov
    • Medzinárodný deň Rómov

    • 8. 4. 2020
    • 8. apríla už tradične oslavujeme Medzinárodný deň Rómov. Tento deň si každoročne svetová verejnosť pripomína na počesť 1. svetového kongresu Rómov (Romano kongreso lumiakro), ktorý sa konal v dňoch 8. – 12. apríla 1971 v Spojenom kráľovstve.

     Na kongrese sa dohodli na prijatí svojich národných symbolov – rómskej hymny a vlajky – ktoré zároveň vyjadrujú medzinárodné hnutie Rómov. 8. apríla si Rómovia na celom svete pripomínajú svoj spoločný pôvod, jazyk, kultúru a identitu.

     ,,Na území dnešného Slovenska žijeme spolu s Rómami už niekoľko storočí. V oblasti spolunažívania sa však stále máme čo učiť. Ako hovorí rómske príslovie, v každom človeku na svete je niečo, čo sa od neho môžeš naučiť, no bez vzájomného rešpektu, pochopenia a podpory môže trvať mnoho ďalších rokov, kým budú v našej krajine Rómovia a iné národnosti žiť vo vzájomnej tolerancii. Všetkým Rómom a Rómkam k dnešnému dňu prajem najmä rovnocenné postavenie v spoločnosti“

   • Školský klub pre malých školákov
   • Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania
    • Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania

    • 25. 3. 2020
    • Z rozhodnutia krízového štábu a vlády Slovenskej republiky sa vyučovanie prerušuje od 30.marca 2020 do odvolania.

     Na základe súčasnej situácie ohľadom pandémie koronavírusu Covid-19, rozhodli sme sa zverejňovať jednotlivé didaktické materiály potrebné pre výučbu Vašich detí na stránke našej školy počas celého obdobia uzatvorenia školy. Všetky materiály pre výučbu žiakov od 1. ročníka po 4. ročník nájdete v záložke Materiál na výučbu v hornom panely tejto stránky. V prípade nejasností kontaktujte svojho triedneho učiteľa.

   • Svetový deň umývania rúk v našej škole
    • Svetový deň umývania rúk v našej škole

    • 16. 10. 2019
    • Cieľom svetového dňa je propagovať umývanie rúk mydlom v školách a vo verejných priestoroch. 

     V našej škole sme si tohto roku 15. októbra 2019 opäť pripomenuli Svetový deň umývania rúk. Pravidelný návyk ich dôkladného umývania treba budovať už v ranom detstve. Prednášky sa preto zúčastnili naši najmenší, žiaci 1.A a 1.B triedy. Je to najjednoduchší spôsob, ako sa dá predísť šíreniu veľkej časti infekčných chorôb. 

     My sme si v rámci tohto dňa pozvali pána Milana Kešeľa – asistenta Osvety zdravia, ktorý nám podrobne vysvetlil správny a dôkladný postup umývania rúk mydlom. Jeho rady si žiaci najprv zaznamenali do pracovných listov a potom si nové poznatky aj prakticky vyskúšali. 

     Veríme, že aj tieto aktivity počas Svetového dňa umývania rúk prispejú ku zmene správania v oblasti osobnej hygieny u žiakov našej školy.

      

   • Cvičenie v prírode
    • Cvičenie v prírode

    • 1. 10. 2019
    • Dňa 1. októbra 2019 sa na našej škole konalo cvičenie v prírode, praktická časť v teréne. Tešili sme sa vynikajúcemu počasiu, ktoré nám tentokrát prialo, aj dobrej nálade, ktorú nám osvieženie v prírode všetkým prinieslo. Tento príjemný deň sme zakončili opekačkou pri športovom ihrisku našej obce. Deti si nielen pochutnali na špekačkách, ale si aj precvičili v praxi dodržiavanie potrebných bezpečnostných predpisov pri práci s ohňom v prírode a prípravu stravy na improvizovanom mieste.

   • Škola v prírode
    • Škola v prírode

    • 12. 6. 2019
    • 4.ročník 2018/2019

     Aj tento rok naši štvrtáci trávili čas v škole v prírode, v prekrásnom prostredí, pri vodnej nádrži Zemplínska Šírava v hoteli Energetik. Niektorí z nich boli po prvý raz týždeň bez rodičov, no zvládli to na výbornú.

   • Medzinárodný deň detí 1.6.2016
    • Medzinárodný deň detí 1.6.2016

    • 2. 6. 2016
    • Svoj sviatok žiaci našej školy každoročne oslávia spoločne – súťažami a hrami na školskom ihrisku. Na konci boli vyhlásení a odmenení tí najúspešnejší.

   • Olympiáda SŠÚ Vinné ZŠ Vrbnica 30.5.2016
   • Bezpečnosť cestnej premávky
    • Bezpečnosť cestnej premávky

    • 14. 12. 2015
    • Dňa 9.12.2015 navštívili žiakov ZŠ Vrbnica pracovníci Policajného zboru v Michalovciach.

     Policajtka z PZ v Michalovciach v rámci prezentácie oboznámila deti vo veku od 6 do 10 rokov so základnými bezpečnostnými pravidlami cestnej premávky a rozdala im reflexné náramky a reflexné vesty. Prednáška a darček deti veľmi potešila. (viď fotoalbum Bezpečne na cestách)

      

   • Futbalová súťaž