• Medzinárodný deň Rómov
    • Medzinárodný deň Rómov

    • 8. 4. 2020
    • 8. apríla už tradične oslavujeme Medzinárodný deň Rómov. Tento deň si každoročne svetová verejnosť pripomína na počesť 1. svetového kongresu Rómov (Romano kongreso lumiakro), ktorý sa konal v dňoch 8. – 12. apríla 1971 v Spojenom kráľovstve.

     Na kongrese sa dohodli na prijatí svojich národných symbolov – rómskej hymny a vlajky – ktoré zároveň vyjadrujú medzinárodné hnutie Rómov. 8. apríla si Rómovia na celom svete pripomínajú svoj spoločný pôvod, jazyk, kultúru a identitu.

     ,,Na území dnešného Slovenska žijeme spolu s Rómami už niekoľko storočí. V oblasti spolunažívania sa však stále máme čo učiť. Ako hovorí rómske príslovie, v každom človeku na svete je niečo, čo sa od neho môžeš naučiť, no bez vzájomného rešpektu, pochopenia a podpory môže trvať mnoho ďalších rokov, kým budú v našej krajine Rómovia a iné národnosti žiť vo vzájomnej tolerancii. Všetkým Rómom a Rómkam k dnešnému dňu prajem najmä rovnocenné postavenie v spoločnosti“

   • Školský klub pre malých školákov
   • Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania
    • Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania

    • 25. 3. 2020
    • Z rozhodnutia krízového štábu a vlády Slovenskej republiky sa vyučovanie prerušuje od 30.marca 2020 do odvolania.

     Na základe súčasnej situácie ohľadom pandémie koronavírusu Covid-19, rozhodli sme sa zverejňovať jednotlivé didaktické materiály potrebné pre výučbu Vašich detí na stránke našej školy počas celého obdobia uzatvorenia školy. Všetky materiály pre výučbu žiakov od 1. ročníka po 4. ročník nájdete v záložke Materiál na výučbu v hornom panely tejto stránky. V prípade nejasností kontaktujte svojho triedneho učiteľa.

   • Svetový deň umývania rúk v našej škole
    • Svetový deň umývania rúk v našej škole

    • 16. 10. 2019
    • Cieľom svetového dňa je propagovať umývanie rúk mydlom v školách a vo verejných priestoroch. 

     V našej škole sme si tohto roku 15. októbra 2019 opäť pripomenuli Svetový deň umývania rúk. Pravidelný návyk ich dôkladného umývania treba budovať už v ranom detstve. Prednášky sa preto zúčastnili naši najmenší, žiaci 1.A a 1.B triedy. Je to najjednoduchší spôsob, ako sa dá predísť šíreniu veľkej časti infekčných chorôb. 

     My sme si v rámci tohto dňa pozvali pána Milana Kešeľa – asistenta Osvety zdravia, ktorý nám podrobne vysvetlil správny a dôkladný postup umývania rúk mydlom. Jeho rady si žiaci najprv zaznamenali do pracovných listov a potom si nové poznatky aj prakticky vyskúšali. 

     Veríme, že aj tieto aktivity počas Svetového dňa umývania rúk prispejú ku zmene správania v oblasti osobnej hygieny u žiakov našej školy.

      

   • Cvičenie v prírode
    • Cvičenie v prírode

    • 1. 10. 2019
    • Dňa 1. októbra 2019 sa na našej škole konalo cvičenie v prírode, praktická časť v teréne. Tešili sme sa vynikajúcemu počasiu, ktoré nám tentokrát prialo, aj dobrej nálade, ktorú nám osvieženie v prírode všetkým prinieslo. Tento príjemný deň sme zakončili opekačkou pri športovom ihrisku našej obce. Deti si nielen pochutnali na špekačkách, ale si aj precvičili v praxi dodržiavanie potrebných bezpečnostných predpisov pri práci s ohňom v prírode a prípravu stravy na improvizovanom mieste.

   • Škola v prírode
    • Škola v prírode

    • 12. 6. 2019
    • 4.ročník 2018/2019

     Aj tento rok naši štvrtáci trávili čas v škole v prírode, v prekrásnom prostredí, pri vodnej nádrži Zemplínska Šírava v hoteli Energetik. Niektorí z nich boli po prvý raz týždeň bez rodičov, no zvládli to na výbornú.

   • Medzinárodný deň detí 1.6.2016
    • Medzinárodný deň detí 1.6.2016

    • 2. 6. 2016
    • Svoj sviatok žiaci našej školy každoročne oslávia spoločne – súťažami a hrami na školskom ihrisku. Na konci boli vyhlásení a odmenení tí najúspešnejší.

   • Olympiáda SŠÚ Vinné ZŠ Vrbnica 30.5.2016
   • Bezpečnosť cestnej premávky
    • Bezpečnosť cestnej premávky

    • 14. 12. 2015
    • Dňa 9.12.2015 navštívili žiakov ZŠ Vrbnica pracovníci Policajného zboru v Michalovciach.

     Policajtka z PZ v Michalovciach v rámci prezentácie oboznámila deti vo veku od 6 do 10 rokov so základnými bezpečnostnými pravidlami cestnej premávky a rozdala im reflexné náramky a reflexné vesty. Prednáška a darček deti veľmi potešila. (viď fotoalbum Bezpečne na cestách)

      

   • Futbalová súťaž
    • Kvapka

    • 29. 5. 2015
    • Viete, ako využiť dažďovú vodu?

      Jedným z riešení je dažďová záhrada. Viac sa dozviete na stránke Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce 355, ktorá  realizuje projekt KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta. Odkaz na podstránku projektu nájdete na tomto linku:

     http://projektkvapka.esy.es/

   • Deň matiek
    • Deň matiek

    • 20. 5. 2015
    • Deň 15.5.2015 patril všetkým naším mamičkám a babičkám, ktoré každý rok oslávujú svoj sviatok Dňa matiek. Bol pre ne všetky pripravený kultúrny program a tak mohli stráviť príjemné popoludnie. V bohatom kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej školy Vrbnica. Viď fotogaléria.

   • ZÁPIS do 1.ročníka
    • ZÁPIS do 1.ročníka

    • 27. 1. 2015
    • Zápis detí do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016
     na základnú školu sa uskutoční v budove školy v dňoch od 15.januára do 15.februára.

      

     Podľa § 5 ods. 3 písmená a, b, c zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
     a školskej samospráve a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
     (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonní zástupcovia sú povinní
     prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým
     bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

      

     Rodičia môžu zapísať dieťa iba na jednu školu.

     Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

     • platný občiansky preukaz
     • rodný list dieťaťa
     • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí
     • pri integrácii dieťaťa do 1. ročníka je potrebná dokumentácia:
     - lekárske správy
     - vyjadrenie psychológa
     - vyjadrenie špeciálneho pedagóga
     - odporúčanie zo špec.-ped. centra na integráciu dieťaťa do bežnej triedy ZŠ
   • Modernizácia vzdelávacieho procesu