Základná škola Vrbnica 20

Prihlásenie
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Medzinárodný deň detí 1.6.2016
  2. 6. 2016

  Svoj sviatok žiaci našej školy každoročne oslávia spoločne – súťažami a hrami na školskom ihrisku. Na konci boli vyhlásení a odmenení tí najúspešnejší.

 • Olympiáda SŠÚ Vinné ZŠ Vrbnica 30.5.2016
  2. 6. 2016

  Do galérie Olympiáda SŠÚ Vinné ZŠ Vrbnica 30.5.2016 boli pridané fotografie.

 • Bezpečnosť cestnej premávky
  9. 12. 2015

  Dňa 9.12.2015 navštívili žiakov ZŠ Vrbnica pracovníci Policajného zboru v Michalovciach.

  Policajtka z PZ v Michalovciach v rámci prezentácie oboznámila deti vo veku od 6 do 10 rokov so základnými bezpečnostnými pravidlami cestnej premávky a rozdala im reflexné náramky a reflexné vesty. Prednáška a darček deti veľmi potešila. (viď fotoalbum Bezpečne na cestách)

   

 • Futbalová súťaž
  3. 11. 2015

  Do galérie Futbalová súťaž boli pridané fotografie.

 • Kvapka

  Viete, ako využiť dažďovú vodu?

   Jedným z riešení je dažďová záhrada. Viac sa dozviete na stránke Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce 355, ktorá  realizuje projekt KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta. Odkaz na podstránku projektu nájdete na tomto linku:

  http://projektkvapka.esy.es/

 • Deň matiek
  15. 5. 2015

  Deň 15.5.2015 patril všetkým naším mamičkám a babičkám, ktoré každý rok oslávujú svoj sviatok Dňa matiek. Bol pre ne všetky pripravený kultúrny program a tak mohli stráviť príjemné popoludnie. V bohatom kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej školy Vrbnica. Viď fotogaléria.

 • ZÁPIS do 1.ročníka

  Zápis detí do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016
  na základnú školu sa uskutoční v budove školy v dňoch od 15.januára do 15.februára.

   

  Podľa § 5 ods. 3 písmená a, b, c zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
  a školskej samospráve a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonní zástupcovia sú povinní
  prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým
  bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

   

  Rodičia môžu zapísať dieťa iba na jednu školu.

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

  • platný občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí
  • pri integrácii dieťaťa do 1. ročníka je potrebná dokumentácia:
  - lekárske správy
  - vyjadrenie psychológa
  - vyjadrenie špeciálneho pedagóga
  - odporúčanie zo špec.-ped. centra na integráciu dieťaťa do bežnej triedy ZŠ
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu
  1. 10. 2009

  Škola získala z projektu Modernizácia vzdelávacieho projektu na základných školách 5 nových počítačov, dataprojektor a notebook.